Kvalitet och säkerhet viktigt i vården

- Det är viktigt att vi säkerställer en god kvalitet och hög säkerhet i vården sade Ylva Johansson vid ett besök på Akademiska sjukhuset. Alla ska kunna känna en trygghet i att de får en bra vård, oavsett var i landet man bor.

Tidigare under veckan besökte Socialdemokraternas talesperson i sjukvårds- och äldreomsorgsfrågor, Ylva Johansson, Uppsala. Hon träffade då bland annat den rödgröna oppositionen i landstinget för ett samtal om situationen i landstinget och förberedelser inför valet. Därefter ett lunchmöte med företrädare för Kommunal på Akademiska sjukhuset innan besöket avrundades med ett besök på Uppsala kommuns enhet för stöd och service för diskussion kring personlig assistans, vård i hemmet för äldre mm.

- Vårdens resurser måste fördelas rättvist och användas optimalt, så att man kan få den vård man behöver, sa Ylva Johansson.

Dessutom menade hon att det behövs en modernisering av vården, dels genom en långsiktig strategi för kompetensförsörjning, dvs att det utbildas och rekryteras personal med rätt kompetens utifrån de behov som finns. Men det behövs också större satsningar på forskning och utbildning och utveckling av IT-system.

- Svenskarna är beredda att betala mer till vården, bara man vet att det kommer till rätt ändamål, avslutade Ylva Johansson.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-20 13:47