Med tåg till Östhammars kommun

– Vi måste våga tänka stort och tänka nytt. Vi måste också våga satsa för framtiden. Spårtrafik är det mest miljövänliga och säkraste sättet att resa idag säger Agneta Gille, riksdagsledamot (S).

– När nu Forsmark är föreslagna av SKB att få djupförvaret kommer resandet till och från Östhammars kommun öka avsevärt. Både personer men också stora gods kommer att transporteras till och från kommunen. Med järnväg kommer dessa transporter att vara både miljövänliga och säkra. För personpendlarna kommer det dessutom att korta restiden. Fördelarna är många och det finns starka argument för att starta projektet "med tåg till Östhammars kommun". De bergmassor som ska tas upp ur berget vid djupförvaret räcker till att göra en banvall mellan Forsmark och Uppsala.

– Det finns stora behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder idag och detta projekt kunde vara ett där staten, SKB, regionförbundet och kommunen kunde göra gemensam sak och hitta lösningar bl.a. på finansiering. Med järnvägsinvesteringar blir det en säker, snabb och miljövänlig pendeltrafik som gynnar näringslivet men främst hela regionen med alla dess delar - inte minst turismen. Det underlättar också för alla de som nu kommer att få nya jobb i kommunen. Redan idag är det tusentals personer som är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till och från jobbet. Väg 288 och buss 811 är hårt belastade och här skulle ett regionalt pendeltåg kunna vara en säker och hållbar lösning som också gör pendlandet säkrare inte minst vintertid, säger Agneta Gille (S).

– Jag tänker nu driva frågan "med tåg till Östhammars kommun" i Riksdagen bl.a. med skriftliga frågor till regeringen, med interpellationer om samarbete med SKB i frågan men också skriva en motion för att sätta fokus på behovet och det kloka i att våga satsa stort och säkert för framtiden, avslutar Agneta Gille.


För mer information
Agneta Gille
Riksdagsledamot
070-3450100
agneta.gille@riksdagen.se

Pär-Anders Jonsgården
Regional pressekreterare
070-6005043
par-anders.jonsgarden@riksdagen.se

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-29 09:14