Regeringen bryter svensk försvarstradition

- Regeringen bryter idag en svensk tradition av blocköverskridande överenskommelser. Vi riskerar att få instabil försvarspolitik. Vi har ställt upp i alla forum för att hitta långsiktiga lösningar men när det väl gäller, går den moderatstyrda regeringen fram på eget bevåg, kommenterar Mats Berglind (S) ledamot i Försvarsutskottet.

Propositionens många svagheter leder samlat till att Sverige riskerar sin militära alliansfrihet
Svagheterna i propositionen består i att personalförsörjningssystemet blir dyrt, det blir svårt att rekrytera tillräckligt många och tillräckligt bra soldater. Det leder till att vår förmåga att möta nya hot försämras. Regeringen skapar återigen pappersförband. Viktig kompetens och viktiga jobb hotas i försvarsindustrin och internationellt fokus tränger ut inhemskt försvar. Dessutom luckras arbetsrätten upp och därmed sviker regeringen den tidigare försvarsministern Odenbergs löfte.

- Regeringen skapar nu ett yrkesförsvar med internationella uppdrag. Det vänder vi oss emot. Vi vill se ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar, säger Mats Berglind.

- Med regeringens politik riskeras Sveriges militära alliansfrihet. Yrkesförsvaret och avskaffad plikt riskerar att bli ett dyrt experiment som tränger undan viktig kompetens för Sveriges förmåga att försvara sig, avslutar Mats Berglind. 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-19 15:23