Regeringen lämnar walk-over när det gäller ungdomsarbetslösheten

Uppsala län och Uppsala kommun har historiskt sett haft mycket låg ungdomsarbetslöshet. Nu ser vi med oro på att ungdomsarbetslösheten har fått fäste och ökar även i vårt län och vår stad. Detta oroar oss mycket. I Uppsala kommun ökade ungdomsarbetslösheten med hela 25 procent i januari, jämfört med samma månad förra året.

Det senaste halvåret har ungdomsarbetslösheten ökat med sex procent i riket. Under samma period har den bara ökat med ca 1 procent i EU-området. Det är en stor skillnad, som regeringen har svårt att förklara. Arbetsmarknads- och finansministrarna försöker skylla på det internationella konjunkturläget. Det är svagt. Visserligen befinner sig Sverige mitt i en lågkonjunktur och visst har Sverige drabbats hårt av den internationella finanskrisen. Men det har resten av EU också. Det duger inte som bortförklaring, Littorin och Borg!

Varje ungdom som står utan jobb är en tragisk förlust. Både för den enskilde killen eller tjejen, men även för samhället i stort. Statistik visar att ungdomar som inte kommer ut i arbete ofta får en lång arbetslöshet.  Folk vill jobba och göra rätt för sig. Unga människor vill kunna flytta hemifrån, bygga upp ett eget, självständigt liv och försörja sig själv. Arbetslöshet förlamar.

Det är regeringens skyldighet att hjälpa våra ungdomar på traven. Regeringens Reinfeldts tafatta försök med den så kallade ”ungdomsgarantin” blev, med all respekt, ett fiasko. Det är inget annat än en förvaring av människor.

Först efter tre månaders arbetslöshet kan Arbetsförmedlingen hänvisa arbetslösa ungdomar till program. I praktiken tar det upp till sex månader innan de ungdomar som ingår i jobbgarantin kan komma i fråga för en praktikplats eller utbildning, eftersom de först ska delta i kartläggningsaktiviteter i tre månader. Det är att passivisera ungdomar. Av dem som deltar i regeringens jobbgaranti får bara en bråkdel utbildning eller praktik.

Vi har i dag 10 000 ungdomar i Sverige utan jobb. Det är 10 000 för många. I Uppsala kommun är nästan 600 ungdomar utan jobb. Det är inte OK. Vårt alternativ till regeringens ungdomsförvaring är riktiga jobb åt varje arbetslös ungdom. Till skillnad från regeringen är vi nämligen övertygade om att alla ungdomar vill jobba och skapa sig ett självständigt liv. Vi vill ge alla dessa 10 000 långtidsarbetslösa ungdomar möjligheter till jobb, till att få referenser och skaffa sig ett yrke.

Våra förslag på 10 000 årsarbetsplatser för ungdomar innebär ett förstajobbet-avdrag, som är en skattereduktion för arbetsgivaren på två tredjedelar av lönen. Därtill vill vi satsa på 5 000 lärlingsutbildningsplatser där unga långtidsarbetslösa ges möjlighet att läsa in ämnen som saknas i kombination med arbetspraktik. Det är en metod som vi tror mycket på – att blanda teori med praktik.

Utöver detta vill vi också införa en skattereduktion som motsvarar arbetsgivaravgiften för de företag och organisationer i både privat och offentlig sektor som anställer arbetslösa ungdomar. Slutligen anser vi att alla gymnasieelever ska få möjlighet till ett sommarjobb. Vi vill därför tillskjuta 100 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen, som i sin tur erbjuder de kommuner och landsting som ordnar ett sommarjobb en stimulans.

Agneta Gille (S) riksdagsledamot Uppsala län
Marlene Burwick (S) landstingråd Uppsala Län
Lena Harwig (S) kommunalråd Uppsala Kommun

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-12 09:34