Så många starka kvinnor

OSSE-konferens om Kampen mot våld mot kvinnor avhölls 20-22 okt i Dusjanbe, Tajikistan. Det är ett bland många exempel på hur organisationen OSSE arbetar med demokratistärkande projekt i de olika medlemsländerna.

Den här gången var det framför allt experter från ett stort antal medlemsländer och från ett stort antal OSSE-missioner inom verksamhetsområdet som samlats för att diskutera och dela med sig av erfarenheter av Kampen mot våld mot kvinnor.
 
- Så många starka kvinnor! Så många goda exempel! Spännande var att det rådde så stark samsyn kring behovet av kraftfulla och styrande insatser samtidigt som det också fanns en enig förståelse för att varje land måste välja sin egen väg, säger Tone Tingsgård (s) som var med och höll i konferensen.

Alla var överens om, dock, att det gäller i första hand att dels stärka kvinnor och kvinnors självkänsla, dels att oavsett insatser och målgrupper alltid ha våldsoffrens säkerhet som högsta prioritet.

Självklart har man hunnit olika långt, självklart har man behov av olika reformer i de många medlemsstaterna. Just därför var det särskilt roligt att konferensen var enig i bedömningen om dessa båda prioriteringar.

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-29 09:41