Sälj inte apoteken

Investera i en säker marknad för läkemedel
"Regeringen kan inte redogöra för vad som ska bli bättre med avregleringen. Avregleringen genomförs av ideologiska skäl och gynnar de internationella läkemedelsgrossisterna"

Ylva Johansson (S)

Vinstmaximierande apoteksjättar är inte lösningen på Sveriges problem
Sverige har en väl fungerande apoteksmarknad. Läkemedelsbolag konkurrerar öppet med varandra om att få sälja till Apoteket AB. Apoteket har ett av världens mest effektiva system för att hantera och sälja läkemedel och svenska folket har bland de lägsta priserna på läkemedel i Europa.

Den moderatstyrda regeringen vill nu sälja ut hundratals apotek och låta vinstmaximerande läkemedelsjättar ta över kontrollen enligt norsk modell. I Norge kontrollerar tre utländska kedjor 93 procent av marknaden och staten tvingas agera för att dämpa prisökningarna. Det finns inget stöd för att en avreglerad apoteksmarknad ger effektivare service eller sänkta läkemedelskostnader.

Kritiken mot regeringens förslag har varit omfattande från de flesta tunga remissinstanser. Det handlar om att det är mycket svårt att skapa en fungerande marknad där det inte är kunden utan skattebetalarna som betalar, där det inte är kunden utan läkaren som ansvarar för vilken vara som skall väljas och där priset ut mot kund fastställs av staten.

Våra investeringar
Vi socialdemokrater vill investera i ökad tillgänglighet inom ramen för dagens apotek. Receptfria läkemedel ska få säljas i handeln, med åldersgräns och andra regler som skyddar konsumenterna.

Vi utgår hela tiden från den sjuke i all vår politik. All försäljning av läkemedel ska ske med kvalitetsgranskning och på säkra villkor. Ingen ska behöva betala ett högre pris än nödvändigt eller känna sig osäker.

Vi föreslår
- att göra det möjligt att köpa vissa recepfria läkemedel, såsom migräntabletter, nässpray och salva mot munsår i vanliga livsmedelsbutiker.

- förbättrad service och tillgänglighet genom att se till att apoteken kan ha längre öppettider och att fler landsbygdsbutiker har avtal med Apoteket AB.

- att det ska var möjligt att köpa läkemedel direkt vid läkarbesök.

- statliga insatser mot att äldre får fel och onödigt mycket medicin ordinerat.

River upp beslutet
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens: - Om vi får förtroendet att leda Sverige efter nästa val river vi upp beslutet.  

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-23 11:26