Slutförvar av kärnbränsle

Besök av (s)-ledamöter från Uppsala och Gävleborg i SKB:s anläggning i Forsmark

– Det står nu mellan Oskarshamn eller Forsmark om vilken av orterna som kommer att bli platsen för slutförvar av kärnbränsle. Vi är positiva till och hoppas att SKB beslutar sig för att välja Forsmark, men slutligen är det forskningen och expertisen som avgör vilken plats som är säkrast och bäst lämpad för slutförvaret, säger riksdagsledamot Agneta Gille (s).

– Under 20 år har det byggts upp en unik kompetens i Forsmark – både hos SKB och Forsmarks Kraftgrupp AB – att transportera och hantera radioaktivt avfall i underjordsförvar. Platsundersökningen i Forsmark har visat på ett extremt bra berg som är torrt och har mycket få sprickor. Ett sprickfattigt och torrt berg ger enligt experterna bra förutsättningar för ett slutförvar. Sedan tror jag att slutförvaret kan komma att skapa viktiga arbetstillfällen för Östhammars kommun, säger Sinikka Bohlin (s).

Agneta Gille och Sinikka Bohlin (s) tillsammans med riksdagsledamöterna  Roland Bäckman (s) från Gävleborg och  Mats Berglind (s) samt Tone Tingsgård (s) har besökt Forsmark för att titta på och informera sig om det eventuella slutförvaret där. 

För mer information
Agneta Gille
Riksdagsledamot
070-3450100
agneta.gille@riksdagen.se

Sinikka Bohlin
Riksdagsledamot
070-609 67 42
sinikka.bohlin@riksdagen.se

Pär-Anders Jonsgården
Regional pressekreterare
070-6005043
par-anders.jonsgarden@riksdagen.se

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-17 16:16