Upplandsstiftelsen har sålt Härjarö camping

Strax före jul slutfördes försäljningen av Härjarö herrgård och camping utanför Enköping.

Upplandsstiftelsen sålde anläggningen till Tomas Sved, Cajema AB, som sedan tidigare driver Thoresta herrgård, Friiberghs herrgård och Villa Aske. Villa Aske var fram till augusti i år AMS kursgård i Håbo-Tibble.
 
Priset för Härjarö blev 11 miljoner kronor. Tomas Sveds avsikt är att driva Härjarö vidare med camping och konferenser. I planerna ingår också att utveckla anläggningen och göra den mera attraktiv för båtturister.

Tomas Sved kommer att arrendera Härjarö under två år innan köpet slutförs. Upplägget med uppskjutet tillträde har sin förklaring i den rådande ekonomiska krisen.

- Det hade självklart varit bättre om köpet hade kunnat slutföras omgående, säger Lena Sommestad (s), andre vice ordförande i Upplandsstiftelsen. I rådande läge gör dock stiftelsen bedömningen att vi har fått en bra köpare som kan fungera väl som partner till Upplandsstiftelsen på Härjarö.

Socialdemokraterna har samtyckt till försäljningen. Det viktigaste skälet är att stora investeringar krävs för att driva Härjarö vidare på ett framgångrikt sätt. Socialdemokraternas har dock satt tydliga villkor för en försäljning, bl. a. att strand och brygga skulle bli kvar i Upplandsstiftelsens ägo, liksom naturmarken runt omkring.

- Det bästa hade varit att Härjarö hade varit kvar i offentlig ägo, säger Lena Sommestad. Men med strand och brygga öppna för allmänheten och en engagerad ägare till anläggningen är det min förhoppning att Härjarö ska förbli ett smultronställe för invånarna i Uppsala län.

Upplandsstiftelsen kommer att utnyttja intäkterna från Härjarö för att investera i andra markområden i länet, företrädesvis i närhet av städer och tätorter. Upplandsstiftelsen får genom försäljningen också mer resurser att satsa på t.ex. museet Biotopia och naturskolorna i länet.

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-13 00:08