Vi sätter jobben först - så påverkar budgetalternativet Uppsala län!

Arbetslösheten måste mötas genom investeringar i framtidens jobb. Det
kräver utbildning, minskade klyftor och ökad välfärd!

Vi socialdemokrater vill stärka kommuner och landstings ekonomi för att ge
möjlighet till långsiktiga planeringsförutsättningar och vi satsar därför
11 miljarder för fler anställda inom välfärden 2010-2012.

För att se hur detta påverkar länets kommuner kan du se en uppskattning
nedan. Utöver det som tillkommer kommunerna tillskjuts även Uppsala län
uppskattningsvis ca 155 miljoner kronor för att förbättra sjukvården.

Sammantaget skulle socialdemokraternas budgetalternativ kunna ge 3 535
jobb och utbildningsplatser till Uppsala län!

Läs mer här>>

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-20 10:48