En (s)-budget för jobb och välfärd

Vi ska vara ärliga i debatten, det sa jag när vi 7 riksdagsledamöter från olika partier hade vår halvtidsdebatt i Missionskyrkan. Det går inte att säga en sak när det sedan visar sig att det inte är sant. Folkpartiets riksdagsledamot lovade att det i den borgerliga budgeten finns pengar avsatta till de statliga museerna för att de återigen ska kunna ha fri entré. Det var inte sant kan jag nu konstatera. I den borgerliga budgeten finns inte dessa pengar utan museerna ska själva få välja vad dom vill göra med de få pengar dom får, det var inte ärligt.
 
Vi glömmer inte den djupt impopulära åtgärden att ta bort fri entré till de statliga museerna. Många frågar sig – inte minst barnfamiljerna – varför de gör på detta viset? Vi glömmer inte heller den djupt orättvisa nyordningen att pensionärer ska beskattas hårdare än förvärvsarbetande. Vi glömmer inte heller neddragningarna för de sjukskrivna, eller den totala nedmonteringen av a-kassan. Det är oerhört nonchalant och verkar synnerligen ogenomtänkt att sjösätta en sådan "reform " som resulterar i att en halv miljon människor lämnar a-kassan. Vad vinner Sverige på det? Vad kommer vi att minnas av regeringen Reinfeldts två första år vid makten? Jo, enbart orättvisor!

Det är inte bara vi socialdemokrater som undrar. Från tidningarnas insändarsidor och radions "Ring P1" förstår vi att vanligt folk är upprörda och oroliga. Hur kan massflykten från a-kassan göra Sverige till ett bättre land? Varför ska pensionärer betala mer i skatt än andra? Och har vi verkligen inte råd att låta cancersjuka få ha sin sjukförsäkring ifred?

Den moderatledda regeringen har varit alltför ivrig att rensa bort och förändra. Bort med sossarnas system! In med nytt! Alltför sent börjar man nu inse att det kanske var lite förhastat. Vi ser nu hur regeringen Reinfeldt försöker återställa de tidigare nedmonteringarna. De blygsamma – och ibland hånfulla – återställarna kallar regeringen för satsningar. Att tro att 50 kronor i månaden skulle innebära att människor kom tillbaka till a-kassan vittnar om en dålig verklighetsförankring hos regeringen.

Sverige befinner sig i ett bekymmersamt läge. 9 200 nya varselbesked bara i september, rekordhöga boräntor och fördubblad inflation jämfört med 2006. Därtill en pågående internationell finanskris. Det är oroligt i Sverige idag. Enligt Skops senaste mätning rasar svenska hushålls framtidstro till en mycket låg nivå. Hela 61,6 procent tror att Sveriges ekonomi blir sämre det kommande året. Men – regeringen Reinfeldt deklarerar att Sverige har framtidstro. Hur hänger detta ihop?

Den moderatledda regeringen för en politik med skattesänkningar i främsta rummet. Det är tydligen modellen för Sverige – oavsett vilket läge landet befinner sig i. Högkonjunktur: skattesänkningar. Lågkonjunktur: skattesänkningar. Det framkom tydligt när vi hade vår halvtidsdebatt, skattesänkningar ska rädda Sverige enligt moderaterna. Det håller inte! Regeringens omotiverade övertro på skattesänkningar har försatt Sverige i ett bekymmersamt läge nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur.

Idag presenterar vi vårt budgetförslag i riksdagen. Vår budget innehåller i första hand satsningar på ett mer rättvist samhälle. Vi satsar på barnfamiljerna, på småföretagen, på utbildning, vi lägger pengarna på jobbskapande investeringar som ska dämpa lågkonjunkturens verkningar, skattesänkningar tror vi inte på i detta bekymmersamma läge som Sverige befinner sig i.

Vi socialdemokrater säger nej till regeringens orättvisa skattepolitik, som i budget efter budget ökar klyftorna mellan fattig - rik, pensionär och förvärvsaktiv. Vi förordar istället en solidarisk välfärdspolitik mellan generationer, där alla är med och betalar, men också får tillbaka när vi behöver det. I vårt budgetförslag tar vi därför ytterligare ett steg för att minska orättvisorna mellan förvärvsarbetande och pensionärer. Tyvärr är det dock så, att ju längre regeringen Reinfeldt fortsätter att öka skillnaderna desto längre blir vägen tillbaka.

I vårt budgetförslag använder vi en stor del av reformutrymmet till att satsa på jobben. Vår övertygelse är att utbildning ger arbete. Arbetsmarknaden står i ständig förändring. Problemen på arbetsmarknaden idag – behovet av utbildad arbetskraft och möjligheterna för människor att ställa om, löses inte i grunden genom skattesänkningar utan genom satsningar på utbildning, forskning, större möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden, trygga försäkringar stöd och hjälp till dem som blir arbetslösa.

Vi vill satsa på stora utbildningsinsatser för att möta kommande arbetskraftsbrist. Arbetsförmedlingen bedömer att det på kort sikt trots konjunkturavmattningen finns behov av yrkesutbildningar, eftersom åldersavgångarna under de närmaste åren kommer att nå rekordhöga nivåer, i och med att 1940-talisternas träder ur arbetslivet.

Vi satsar också betydligt mer pengar på kulturen än den borgerliga budgeten för vi menar allvar med vad vi säger. Vi vill - till skillnad från regeringen - öppna upp museerna genom att åter införa fri entré.

Förutom detta satsar vi också på ökad kvalitet och tillgänglighet i vården. Vi vill bland annat satsa på mer kvalificerad vårdpersonal. Vi vill också fokusera på barnen och barns utbildning. Förskolan är grunden för det livslånga lärandet. Barnen tar där sina första steg i att lära sig läsa och räkna och skriva. Det är där de tränar sin sociala förmåga och utvecklas och stimuleras pedagogiskt. Ju mer personal det finns i förskolan, desto mer ökar stödet till det enskilda barnet och förmågan att senare göra bra ifrån sig i grundskolan ökar. För att hjälpa barnen till en bättre skolstart föreslår vi socialdemokrater mer pengar de kommande tre åren till mer personal i förskolan.

I vår budget vill vi satsa på utökad rättvisa! Vi lägger pengarna på utbildning som skapar jobb samt på ökad kvalitet i vården och inom skolan. Skattesänkningar för medel- och höginkomsttagare hade fått vänta om vi skulle haft regeringsmakten. Dagens borgerliga politik är en oklok politik som hindrar tillväxt och hindrar att nya jobb skapas utan enbart gör de allra rikaste ännu rikare medan den arbetslöse får det allt värre. Jag längtar till september 2010 för att få ett rättvisare Sverige.

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-07 09:34