Kongressombudsvalet avgjort

28 oktober till 1 november genomförs Socialdemokraternas kongress i Älvsjömässan i Stockholm. Uppsala läns partidistrikt har 10 ombud som har utsetts genom en medlemsomröstning.

Följande personer är utsedda att åka som ombud:

Norduppland (Heby, Tierp, Skutskär-Älvkarleby och Östhammar)
Erica A Wallin, Tierp
Börje Wennberg, Tierp
Ann-Charlotte Grehn, Östhammar
Roger Lamell Östhammar

Ersättare i turordning:
Jonas Nyberg, Tierp
Thomas Eriksson, Östhammar
Lars Öhman, Skutskär-Älvkarleby
Håkan Collin, Heby

Uppsala
Marlene Burwick
Erik Pelling
Ulrik Wärnsberg
Caroline Andersson

Ersättare i turordning
Lisa Björck
Peter Gustavsson
Bengt Sandblad
Hilde Klasson

Södra Uppland (Enköping, Håbo, Knivsta)
Helena Proos, Enköping
Pyry Niemi, Håbo

Ersättare i turordning
Majlene Ahlgren, Enköping
Annelie Djurklou, Enköping


Ytterligare upplysningar
Bertil Kinnunen 070-763 40 71

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-16 16:59