Partidistriktets styrelse

Ordförande
Thomas Östros

E-post
Hemsida

Vice ordförande
Tone Tingsgård

E-post
Hemsida

Kassör
Bengt-Olov Eriksson

E-post

Ledamöter
Margareta Widén-Berggren

Lena Rönnberg

Hans Olsson (facklig ledare)

Sven Jansson 

Pyry Niemi

Lars Berglöf 

Vivianne Macdisi

Lena Sommestad

Lars Öhman

Carl-Eric Thörngren

Ersättare
Elin Norén (studieledare)

Annika Lindh

Majlene Ahlgren 

Börje Wennberg

Marlene Burwick

Adjungerade

Mats Berglind (Riksdagsledamot)

Agneta Gille (Riksdagsledamot)

Manuel Firpo (ordförande SSU-distriktet)

Emma Karlsson (ombudsman SSU-distriktet)

Bertil Kinnunen (ombudsman partidistriktet)

Andrine Winther (valkretssekreterare) 

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-07 15:49