Oppositionsrådsbloggen

Hoppas att ni haft en skön och vilsam sommar, med mycket sol och bad.

Själv har jag inte badat utan mest ”bara varit” och så har det varit rätt mycket arbete via mail och telefon. Det som hösten redan är här och det väntar en spännande politisk höst med många beslut som ska tas.

Sommaren började med ett extra KS när det gällde Futurum, riva eller renovera Jag har nog aldrig under min politiska gärning varit med om ett sådant dåligt underlag när det gäller så mycket pengar. Ingen ekonomisk analys vad de fem olika alternativen skulle innebära. Förvaltningen hade inget förslag till beslut och dessutom så var det femte alternativet framtagit enbart av politiker i Alliansen, ingen tjänsteman hade sett förslaget.

Lyckligtvis röstades alliansens förslag ner och oppositionens förslag antogs. Det innebär att

  • det beställs 18 paviljonger
  • det ska göras en ekonomisk analys av de olika förslagen
  • en ekonomisk analys av de åtgärdsförslag som framtagits
  • en långsiktig planering för framtiden var våra skolor ska vara lokaliserade
  • Vi slipper teckna oss för en skuld på över 300 milj som efter 25 års avbetalning är värd 0 kr.

Inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti så finns det ett antal ärenden som är minst sagt märkliga. Bl.a att man föreslår kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen ska avveckla Håbo Marknads AB. Det är ingen hemlighet att Alliansens styrning och ledning av kommunen inte fungerar vare sig av kommunen eller av Håbo Marknads AB. Under April månad var det stämma i bolaget och ägarens (dvs. kommunens) företrädare Carina Lund var närvarande, hon hade inga synpunkter på styrelsens arbete, ej heller har man gjort den lagstadgade prövningen av bolagets arbete under 2015. När oppositionen i styrelsen och även delar av Alliansen nu i juni påtalade att man inte hade förtroende för bolagets ordförande och också redogjorde varför så lägger man ett förslag om att avveckla bolaget. I Håbo kommun har vi ett näringslivsråd med företrädare från Bålsta handel, Bålsta företagarförening och HQF. Dessa är mig veterligen inte överhuvudtaget tillfrågad om vad företagarna i Håbo vill eller tycker. Detta är mycket märkligt. Från Alliansens sida dock fullkomligt naturligt.

Ett annat ärende som finns på dagordningen är att gå ut på upphandling av ett nytt äldreboende om 60 platser. Förutsättningen för upphandlingen är externt ägande av fastigheten och att kommunen sen ska hyra. Inget samråd har hållits med de som företräder de äldre i kommunen, nämligen KPR (kommunens pensionärs råd).

Man fortsätter att hantera ärenden lika nonchalant och med en maktfullkomlighet som är total, trots att man idag fortfarande styr i minoritet.

Ja kära vänner vi börjar att  närma oss halvtid i den här mandatperioden och min upplevelse är att utvecklingen av Håbo kommun har avstannat. Det tråkiga är att den medborgarundersökning från SCB som gjordes under våren, tyder på detsamma. Vårt resultat har i princip sjunkit på alla verksamheter och det gäller också förtroendet för Håbo kommun, vilket var ett prioriterat mål under den förra mandatperioden att det skulle öka, vilket det också gjorde men som sagt nu sjunker det.

Vi får fortsätta att arbeta i opposition och fortsätta att ha för ögonen det som är det bästa för vår fantastiska kommun.

Agneta Hägglund

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-22 21:22