Oppositionsrådsbloggen

Kära vänner!

Nu närmar sig julen allt mer och ljuset från all adventsbelysning lyser upp vår tillvaro.

Vi börjar också närma oss ett nytt år, ett nytt år med nya möjligheter!

Jag tänkte summera lite av vad som hänt under hösten 2016, eller snarare vad som inte hänt. Som ni säkert har läst så har många ärenden blivit ”stoppade” på grund av olika anledningar bl. a. för bristande underlag.

När det gäller Futurum som jag tidigare har skrivit om så är nu förslaget som kommer upp på fullmäktige den 12 december att skolan ska repareras och verksamhetsanpassas och det blir till en betydligt lägre kostnad än att riva hela skolan, med allt vad det skulle innebära rent ekonomiskt och verksamhetsmässigt för våra elever och lärare. Alliansen tog till slut sitt förnuft tillfånga och ändrade sig!

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick ett ärende på bordet om en markanvisning för bostadsföretaget Bovieran och med en tänkt placering på ”gamla konsumparkeringen”. Detta förslag återremitterade vi från oppositionen för vi vill se en helhet över hela Gröna Dalen/Centrum, innan markanvisningar ges till olika projekt.

 ICA har haft kontakt med Håbo kommun om att vilja etablera ett ICA MAXI på friidrottsplatsen. Diskussionerna med kommunens tjänstemän har gått långt med framskridna planer om ev. ny placering av en friidrottsarena. Tanken är då att den ska placeras på Dalängen, mitt emot våra två äldreboenden. Detta är inte ok med tanke på ljud och ljus från en arena där våra svårt dementa äldre är bosatta. En placering av ett MAXI mellan våra fyra skolor är heller inte optimalt. Risken att Centrum ”dör ut” är påfallande var än ICA väljer att placera sin MAXI, men det som vi politiker har att ta ställning till är om vi vill sälja marken där vår idrottsplats ligger. Nu är frågan ännu inget politiskt ärende med anledning av att vi i oppositionen har sagt att vi kommer att säga nej till en markförsäljning.

Vi Socialdemokrater kallade till ett öppet möte med våra medborgare angående både Bovieran och ICA:s önskan och det kom glädjande ca 40 st. Slutsatsen blev att bygg gärna ett ICA MAXI men inte vid Gröna Dalen och bygg gärna Bovieran men inte på ”Gamla konsumparkeringen”.

Fullmäktige har nu tagit beslut om att upphandla ett nytt äldreboende på 60 platser som ska ägas och byggas av ett externt bolag och som kommunen sedan ska hyra. Det kommer att innebära högre kostnader för kommunen än om vi själva ägde fastigheten. PWC och Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet och vi (S) och Båp föreslog att kommunen skulle bygga och äga fastigheten. Men detta tog Alliansen ingen hänsyn till och fick tyvärr stöd av SD för beslutet.

Som ni säkert alla vet så pågår planeringen för vårt ”nya Centrum”. Först ut är att påbörja resecentrum och med det också flytt av parkeringsplatser. Ett förslag lades fram till kommunstyrelsen om placeringen av ett nytt p däck. Förslaget innehöll två alternativ A och B. A alternativet var på scouttomten och B alternativet var vid den idag befintliga parkeringen. Oppositionens förslag var och det blev också kommunstyrelsens beslut att placeringen vid alternativ B var det bästa. Där finns idag redan ett färdigt markunderlag och byggnationen går betydligt snabbare. Scouttomten kan i ordningsställas som tillfällig P anläggning, förutsatt att scouterna får en ny placering för sin verksamhet. Detta kan användas fram till att den tomten ska bebyggas för ev. bostäder och förskola. Ett P däck i tre plan på scouttomten skulle rent exteriört inte vara sämre eftersom den tomten redan idag ligger rätt högt. Dessutom ska alla pendlare ta sig över vägen till bussar och tåg med allt vad det skulle innebära ur trafiksynpunkt och säkerhet i morgonstressen.

Ja kära vänner det var lite om vad som varit och är på agendan i kommunen för tillfället.

Slutligen så önskar jag Er alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År och avslutar med orden I oredan, finn enkelheten. I dissonans, finn harmonin. Mitt i svårigheterna finns möjligheter."

God Jul

Agneta Hägglund

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-07 13:51