Styr eller avgå

Det var ett mantra som en konsult lärde oss förtroendevalda vid en utbildning. Dessa ord är idag mer aktuella än någonsin.

På Kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober lades ett ärende på bordet med lydelsen ”Uppsägning av hyreskontrakt för upphörande Härmed säger Håbo Kommun, upp det mellan oss gällande hyresavtal för lokal adress Kalmarvägen 3 i Bålsta”. Slut citat.

På Kalmarvägen 3 finns idag många föreningar bl.a. Håbogymnasterna, Bålsta Judo, Bålsta Dojo och våra tre pensionärsföreningar. Anledningen till att man skulle säga upp lokalerna var att det fanns ett alternativ till Kalmarvägen 3. Vi S ledamöter ställde då frågorna:

1. Vilket var alternativet? Svaret var Skeppsgårdens Förskola, det var billigare i egna lokaler.

2. Var föreningarna informerade? Svaret var Ja och de var mycket positiva.

Eftersom vi i vår värld inte på något vis kunde se Skeppsgården som ett alternativ för den verksamhet som pensionärsföreningarna i dag bedriver och frågan om var Håbo gymnasterna skulle ha sin verksamhet inte var trovärdigt så beslöt vi socialdemokrater att inte delta i beslutet och så gjorde även Miljöpartiet som idag ingår i Håbo Alliansen.

Dagen efter får vi ledamöter ett förtydligande att det var enbart Skeppet som skulle sägas upp därför att pensionärsföreningarna nu hade möjlighet att kunna bedriva verksamhet i Skeppsgårdens nedlagda förskola som skulle bli betydligt billigare.

Vi har absolut inget att invända mot att Skeppsgården blir ett ”föreningarnas hus” med olika aktiviteter för föreningarna, men det är absolut inget alternativ till Skeppet och dess verksamheter.

Sedan är vi Socialdemokrater enormt glada och tacksamma för att Moderaterna nu för flera gånger i ordningen påtalat vikten av att det är mycket billigare för kommunen att bedriva verksamhet i egna lokaler istället för att hyra. Detta med tanke på att frågan om utförsäljning av kommunens fastigheter snart kommer på dagordningen och vän av ordning kan ju då fundera om vi ska göra något som blir betydligt kostsammare för kommunen som att ”hyra tillbaka sålda lokaler”.

På samma Kommunstyrelse togs också beslutet om att anställa en ny Kommundirektör, vilket också gjordes. Jag har hela tiden poängterat vikten av att vi alla är överens om rekryteringen. Vid slutintervjun fanns tre personer och tre stationer som intervjuade, samtliga gruppledare ( några deltog inte) , Fackliga organisationer och kommunledningsgruppen. Efter den övningen så förordade personal och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen att föreslå Per Nordenstam som ny kommundirektör och också Pers anställningsvillkor.

Vid sammanträdet föreslår vid sittande bord Carina Lund KS ordförande att Per skulle få inskrivit i sitt kontrakt att han har 12 månaders uppsägning om kommunen väljer att säga upp honom utan saklig grund, ”en så kallad fallskärm”. Detta utan att först ha diskuterat detta med representant från Personalutskottet och/eller oppositionen. Vi S ledamöter valde, trots detta att inte yrka avslag på förslaget då vi anser i det här ärendet att det var viktigt att vara överens om anställningsvillkoren, trots allt. Bengt Björkman SD reserverade sig däremot mot beslutet.

 

S ledamöter i Kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-04 00:31