Ynkligt, Carina Lund!

Ynkligt, Carina Lund!

HÅBO: Agneta Hägglund (S) svarar

Du skriver i din insändare att ” S i Håbo lyckades genom att förvanska fakta göra ett rutinartat ärende till något som i media påstods ha fört pensionärsorganisationerna bakom ljuset och som fick EP att i krigsrubriker basunera ut detta påstådda svek.

Tolv dagar efter de grundlösa förstasidesrubrikerna återgav EP sanningen, då utan att använda sig av första sidan”.

Det förslag som lades på KS bord löd ” Uppsägning av hyreskontrakt för UPPHÖRANDE. Härmed säger Håbo kommun, det mellan oss gällande hyresavtal för lokal med adress Kalmarvägen 3 i Bålsta för UPPHÖRANDE.

Nu är det ju så Carina att S kan inte förvanska något fakta, det fanns ett underlag till beslut som vi hade att ta ställning till. Att kalla det för att vi Socialdemokrater förvanskar sanningen är i det närmaste förtal! Du hävdar vidare att vi gjort detta av egenintresse och vi har sprider osanningar till medborgarna. Detta är mycket allvarliga anklagelser.

När det gäller omförhandlingar av hyresavtal så har det inte varit ett ärende för kommunstyrelsen. Kan inte heller påminna mig att omförhandlingen av de avtal du hänvisar till för de övriga föreningarna på Kalmarvägen 3 varit föremål för KS.

Vår förvåning när detta ärende kom på bordet går nog inte att beskriva. För oss är Kalmarvägen 3 en fastighet som innehåller föreningsverksamhet med mera. Jag ställde då frågan om föreningarna var informerade och fick då svaret att dom var positiva, frågande vidare var ersättningslokal fanns och fick då till svar att det var Skeppsgårdens förskola. Motivet och svaret från er var att det är billigare att driva verksamheten i egna lokaler, vilket jag kan hålla med om.

Vad som inte framgick var att för de övriga föreningar på Kalmarvägen 3 hade det redan omförhandlats, detta skickades ut som ett förtydligande dagen efter. Och varför berättade du inte att det var två medlemmar från gårdsrådet som ” bara” hade fått se ritning på ev ombyggda lokaler och meningen var därefter att gå vidare med ärendet.

Att nu som du gör skylla allt på S och på representanter i gårdsrådet tycker jag är ynkligt.

Erkänn istället att ni inte har koll och att förslaget var förhastat och att det du lovat i efterhand till pensionärsföreningarna kommer du nu att hålla.

Detta är en hjärtefråga för oss och tydligen även från din Allianspartner MP som valde att följa oss och avstå från att delta i beslutet. Jag ville kolla upp med representanter för KPR innan vi/jag deltar i något beslut och som senare visade sig vara helt rätt.

Du skriver vidare ”låt mig påminna om att för fem år sedan, då kontrakt förra gången sades uppför omförhandling, fick Agneta Hägglund förklarat för sig att detta är normalt förfarande vid kontraktstidens utgång. Den gången omförhandlades kontraktet utan att den dåvarande oppositionen spred omotiverad oro hos pensionärerna” slut citat. Återigen ett mycket felaktigt påstående, eller hur menar du? Den dåvarande oppositionen oktober 2010 var bla vi Socialdemokrater och avtalet sades inte upp utan löpte bara vidare.

Men Carina, du har nu lovat i efterhand pensionärsföreningarna ett avtal på 3 eller om det inte går 5 år, så det är ok för vår del och vi kommer att hålla koll på att du står för ditt löfte.

Agneta Hägglund (S )

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-20 13:19