Valprogram

Håbo - framtidskommunen

Läs hela vårt valprogram här.

Vi bor i en fantastisk kommun. Vi växer så det knakar, vilket inte minst märks på att vi är den kommun i landet där det föds flest barn i förhållande till vår storlek. Tidningen Dagens Samhälle gav oss till och med den ärofyllda titeln ”Superkommun”. Det har hänt mycket under den gångna mandatperioden och många stora och viktiga beslut har tagits. Vi fick ert förtroende i valet att leda kommunen och har jobbat hårt för det. 9 av 10 vallöften är uppfyllda och nu sätter vi upp nya mål för att utveckla Håbo kommun ännu mer.

Vi har tagit fasta på att vi är en pendlarkommun som folk vill bo och leva i och låter i vårt planprogram för centrumutveckling ett nytt och välkomnande resecentrum vara nyckeln till Håbo.

52 nya lägenheter har under våren blivit klara för inflyttning och byggandet av ca 100 centrumnära lägenheter har påbörjats. Nu planerar vi för ytterligare 700 lägenheter.

Vi prioriterar jobben högt och arbetar med att få Logistik Bålsta till kommunen. Ärendet är överklagat men vi hoppas att det blir verklighet. Detta skulle innebära ca 500 nya jobb i kommunen. Det har varit möjligt genom att sälja mark så att ett detaljhandelslager kan etableras. Det ger en fantastisk möjlighet för våra invånare att få jobb på hemmaplan samtidigt som det öppnar upp för sommarjobb och praktik för våra ungdomar. En av våra viktigaste utmaningar har varit att stärka förtroendet för Håbo kommun.

Vi gläds åt att vi i våra mätningar ser en klar uppgång. Men vi är inte nöjda med det. Du ska alltid känna att vi tänker ”Vad är bäst för Håbo kommun”. Vi vill fortsätta att arbeta för ett gott politiskt klimat och att fortsätta utveckla dialogen mellan alla våra föreningar. Vi drivs av att utforma den kommun där våra barnbarn kan växa upp och där alla känner att de vill åldras. Våra barn ska ha en god uppväxtmiljö och våra äldre en god omvårdnad.

Vi hoppas att du ger oss ett fortsatt förtroende att få arbeta för dig och för att Håbo kommun ska fortsätta vara en framtidskommun.

Läs hela vårt valprogram här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 18:16