Vår politik

Brev från kommunalrådet Margaretha Widén Berggren

 

Mandatperioden 2010-2014

Nu är det hektiskt och valrörelsen är i full gång. Det krävs att man blickar tillbaka för att kunna se framåt. Det har varit fyra år med en otrolig utveckling för Östhammars kommun och dess invånare, och vi tycker att trots den borgerliga regeringens skattesänkningar med mindre pengar till vår gemensamma välfärd, har vi ändå gjort en hel del.

Här nedan kommer några axplock!

 

Vi börjar med Socialförvaltningen där vi har validerat c:a 100 anställda till undersköterskor, skapat möjligheter för heltidstjänster, jobbat med olika projekt för att öka kvalitén och inflytandet för personalen och våra vårdtagare. Det har byggts ett nytt Vård och omsorgsboende i Östhammar och även byggts upp en Närvårdsavdelning tillsammans med Landstinget.

Med en socialdemokratisk regering kommer vi att:

 • Skapa 33 traineeplatser i omsorgen
 • Skapa tydliga lagar om kvalité i vården oavsett om den är privat eller offentlig.
 • Arbeta för att avskaffa pensionärsskatten

I skolan har vi satsat på Ledarskap och mindre grupper i Förskolan, samt IKT, information, kommunikation och teknik för eleverna så att kunskap kan tas in på andra sätt. Vi har även satsat på löneökning för lärare och förskollärare från 2015. Vi har höjt meritvärdena i grundskolan.

Vi har också byggt om och till Österbyskolan.

Med en socialdemokratisk regering kommer vi att:

 • Kunna anställa 10 fler lärare/förskollärare från förskolan upp till årskurs 3 
 • Kunna skapa 12 traineeplatser på fritids 
 • Anställa minst 2 till speciallärare
 • Använda 1,3 miljoner till de skolor i kommunen som är svagast resultatmässigt
 • Anställa 8 nya lärare
 • Anställa en person som kan fokusera på läxhjälp och sommarskola
 • Ha 13 extratjänster i skolan för att underlätta lärarnas jobb
 • Skapa 50 fler platser inom Vuxenutbildningen

Vi har fått beslut att färdigställa väg 288 fram till Böstil med tillhörande finansiering, och i höst kommer väg 76 att ses över. Vi har tagit fram en VA strategi och jobbar för ett våtmarksområde och renare fjärdar. Vi har en cykelvägsplan för Östhammars kommun. Vi börjar källsortera sopor våren 2015 och jobbar också för mer närodlat i våra livsmedelsinköp.

S-politikerna har också jobbat med service för kommuninvånarna som Östhammar direkt, service och svar direkt och Förenkla helt enkelt, förenkling av regelsystem och rådgivning särskilt för våra företag. 

Östhammars kommun är utsedd till den mest tillgängliga kommunen i Sverige, och har klättrat i Svenskt näringslivs ranking över kommunens företagsklimat.

Östhammarshem har byggt 40 hyreslägenheter i Österbybruk, vi har förvärvat sjönära mark för att bygga hyresrätter i Östhammar. Vi kommer att bygga om Köpmangatan i Gimo med hissar och inglasade balkonger, skapa 8 trygghetslägenheter i Alunda samt bygga om och till Tallparken i Öregrund.

Kommunen har också förvärvat Storbrunn i Östhammar för att kunna bygga ett bibliotek och få en ny mötesplats för hela vår kommun att använda.

Vi vill införa en avgiftsfri kulturskola under mandatperioden i Östhammars kommun, och skapa bättre förutsättningar för våra föreningar och den fantastiska ideella verksamhet som finns. Vi byggde upp Gimo ishall efter olyckan med raset och ser återigen fram emot en bred verksamhet för ung som gammal.

Socialdemokraterna har haft ett gott och respektfullt samarbete i en stabil majoritet med Centerpartiet under mandatperioden, vilket också har skapat handlingskraft i kommunpolitiken.

Nu ser vi fram emot ett regeringsskifte den 14 september, och en fortsatt majoritet i Östhammars kommun, så vi kan få än större förutsättningar att skapa ett Socialdemokratiskt samhälle för alla.

Bara tillsammans kan vi klara det här, nu gäller det!

Bästa hälsningar, Maggan

Framtidens Östhammar

Östhammar är på många sätt en bra kommun att leva i. Vacker skärgård, historiska bruk och ett varierat kultur och fritidsliv förgyller vår vardag.

Vi har höga ambitioner för Östhammar

Kommunen har en låg arbetslöshet och i ledningen av kommunen har vi satsat mycket på god kvalitet och service. Men vi tror att Östhammar kan bli ännu bättre.

Vi vill fortsätta bygga varierade bostadsformer för livets alla skeden, jobba för en kvalitativ skola som ger alla lika möjligheter samt prioritera en trygg arbetsmarknad med fokus på ökad sysselsättning.

Vi vill:

 • Införa en 90-dagarsgaranti som erbjuder arbetslösa ungdomar jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar
 • Ha en avgiftsfri kulturskola och ge ökade föreningsbidrag
 • Införa sommarjobbsgaranti för alla unga mellan 15-17 år
 • Minska klassernas storlek, främst i årskurs 0-3
 • Försäkra att äldreomsorgen har tillräckliga resurser för en hög kvalitet
 • Jobba för att fler ska ha möjlighet att arbeta heltid
 • Skapa förutsättningar för ett näringsliv i utveckling
 • Ha god infrastruktur även på landsbygden
 • Arbeta för ökad inflyttning till kommunen genom fler hyresrätter och god markberedskap
 • Ha bemannade fritidsgårdar i alla orter

Läs mer om detta i vårt valprogram som du kan hämta på Bakluckan, Gimo torgfest eller 6/9 då vi bjuder på Fotbollsgolf i Alunda!

Tveka inte att mejla oss om du har några frågor!

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-16 21:23