Vattenförsörjningen i Älvkarleby Kommun

 

Vattenförsörjningen i Älvkarleby Kommun

 

 

Självkostnadsprincip för VA-taxan

 

Enligt vattentjänstslagen är ordnandet av vattenförsörjning och avlopp(VA) i första hand en kommunal angelägenhet. Detta skall göras enligt självkostnadsprincipen som innebär att avgifterna inte får vara högre än som motsvarar kostnaderna. Kommunen får inte göra vinst eller förlust på VA-verksamheten

 

 

Älvkarleby Vatten och Gästrike Vatten

 

Älvkarleby Vatten AB ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby Kommun. Älvkarleby kommun har kontroll över bolaget och kommunfullmäktige tillsätter dess styrelse och fastställer VA taxan. Älvkarleby Vatten lägger ut driften på entreprenad till Gästrike Vatten AB som ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.

 

 

Björn Karlsson

Ordförande för Socialdemokraterna i Älvkarleby Kommun.