Det goda arbetet – är det en utopi?

Välkommen till ett samtal med LO:s vice ordförande Tobias Baudin om arbetsmiljö och arbetsvillkor men också outsourcing, tillfälliga jobb, bemanningsföretag, och ungas svårigheter att få fäste på arbetsmarknaden.

Onsdagen den 17 oktober, kl 18.00-20.00
Missionskyrkan, ST Olofsgatan 40, Uppsala

Varmt välkommen!