FRAMTIDSDAG 2012

Kunskap och arbete bygger Sverige!

Dagens passiva närings- och arbetsmarknadspolitik måste ersättas med en offensiv satsning på utbildning och att skapa förutsättningar för företag att växa. Människor måste ges en ordentlig chans att komma in på arbetsmarknaden och kunna ta de nya jobb som växer fram. Först då kommer vi att ha tillräckligt med resurser att fördela till vår gemensamma välfärd och kunna skapa det goda samhället.

Datum: 2012-10-20
Tid: 10.00-16.15
Plats: Celsiusskolan, Björkgatan 8, Uppsala

Anmäl dig här!

Medverkan av bland annat:
CARIN JÄMTIN (Partisekreterare S),
Håkan Svärdman (Folksam), Anders Lago (HSB), Joa Bergold (LO), Christer Persson (författare), Christina Frimodig (vd STUNS), Magnus Nilsson (förbundsordförande S-studenter), Johannes Danielsson (SACO), Linnea Björnstam (S-kvinnor), Sven-Inge Nylund (fd Regionplanedirektör)


Program
09.30 Fika
10.00 Inledning
10.15 Välfärdens utmaningar Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker, Folksam
- Hur trygga är våra välfärdssystem?
- Vilka är de stora utmaningarna framöver?
- Vad behövs tillväxtens extra resurser till?
11.15 Paus
11.30-12.45 Delseminarier
12.45 Lunch
13.45-15.00 Delseminarier
15.05 Jobbpolitik inför valet CARIN JÄMTIN, partisekreterare (S)
- Hur och var kommer de nya jobben att växa fram?
- Hur tar vi vara på de svensk innovationskraft?
- Med sikte på regeringsskifte 2014
15.50 Avslutning

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig som deltagare. Detta gör ni på:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-i-Uppsala-lan/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Framtidsdagen-2012---Kunskap-och-arbete-bygger-Sverige/

Carin Jämtin