Representantskap

Välkommen till möte med representantskapet - Uppsala Arbetarekommuns högsta beslutande organ.

Måndag 5 november, kl 18.00 

Marika Lindgren-Åsbrink, biträdande sekreterare i partiets programkommission informerar om förslag till nytt partiprogram som ska fastställas på partikongressen i april 2013.

Mattias Kristenson, SSU, och Tone Tingsgård, S-föreningen Veteranerna, reflekterar och kommenterar.

Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40

Alla medlemmar är välkomna!

Marika Lindgren Åsbrink

Represententantskapet är Socialdemokraterna i Uppsalas högsta beslutande organ. Alla föreningar som ingår i Uppsala Arbetarekommun utser ombud och ersättare utifrån sitt medlemsantal. Men alla medlemmar är välkomna!