S i Stadshuset

Sedan valet 2014 styrs Uppsala av en rödgrön majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Stadshuset

Uppsala nya stadshus ligger på Stationsgatan 12 (se karta).

Vår postadress är Uppsala kommun, Kommunledningskontoret,  753 75 UPPSALA

Marlene Burwick, kommunstyrelsens
ordförande tillika kommunalråd

Övergripande styrning och samordning, ekonomi,
finans, sysselsättning, närinsliv, bolagsstyrning.

Telefon: 0767-61 83 66
E-post
Facebook
Blogg
Twitter
Pressbilder

Erik Pelling, kommunalråd
Plan- och bygg, mark och exploatering, bostäder,
äldre, landsbygd.

Telefon: 0761-37 78 79
E-post
Blogg
Twitter
Pressbilder

Caroline Andersson, kommunalråd
För-, grund- och gymnasieskola, kultur.
Telefon: 0725-31 06 76
E-post
Pressbild

Susanne Eriksson, politisk stabschef
Samordningsansvar för den politiska majoriteten,
samt politiskt stöd åt Marlene Burwick.
Telefon: 0727-28 97 68
E-post
Twitter

Jonatan Hermansson, politisk sekreterare
Press och kommunikation, samt politiskt stöd
åt
Erik Pelling
Telefon: 0725-82 89 42
E-post
Twitter

Elin Ylvasdotter, politisk sekreterare
Politiskt stöd åt KS- respektive KF-gruppen, samt
politiskt stöd åt Caroline Andersson.
Telefon: 0767-98 31 16
E-post
Twitter 

 

I den styrande rödgröna majoriteten i Uppsala kommun ansvarar Miljöpartiets kommunalråd för hållbarstadsmiljö, gata & trafik, miljö & klimat, HR-frågor, idrotts- och föreningsfrågor samt e-förvaltning. Vänsterpartiets kommunalråd ansvarar för sociala frågor, sociala investeringar, jämställdhet, antidiskriminering/MR, fritid barn & unga samt konsumentfrågor. Vill du kontakta Socialdemokraterna rörande någon av dessa frågor, vänd dig då till Susanne Eriksson (se ovan).

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-28 11:43