2012

> Ge Uppsala en bostadsförmedling!
Debattartikel i UNT 2012-12-30

> Regeringens politik slår hårt mot samhället
Debattartikel i Aftonbladet 2012-12-13

> S välkomnar beslut om bolagisering av skollokaler
Pressmeddelande 2012-12-10

> S kräver svar om Sävja kulturcentrum
Pressmeddelande 2012-12-10

> Regeringens jobbpolitik har misslyckats
Debattartikel i Aftonbladet 2012-12-04

> Marlene Burwick (S) praktiserar på Mikaelsgården
Pressmeddelande 2012-11-20

> Helt fel om heltider
Debattartikel i UNT2012-10-29

> Säkerställ äldres tillgång till böcker!
Pressmeddelande 2012-10-24

> Uppmärksamma Uppsalas fredspristagare!
Pressmeddelande 2012-10-23

> Nu drabbas eleverna
Debattartikel i UNT 2012-10-18

> S-turné till de kommunala bolagen
Pressmeddelande 2012-10-16

> Vi måste prata om arbetslösheten
Debattartikel i UNT 2012-10-15

> S kallar till offentlig hearing om arbetsmarknadsläget i Uppsala
Pressmeddelande 2012-10-14

> Agera lokalt redan nu för offentlighet och meddelarfrihet i skattefinansierade privata verksamheter!
Pressmeddelande 2012-10-10

> Kommunalråden om (S)kuggbudgeten för Sverige
Pressmeddelande 2012-10-04

> Neddragningar hotar kvinnofridsarbetet
Pressmeddelande 2012-10-03

> Debatt: Mögliga skolor och elevers hälsa
Pressmeddelande 2012-09-27

> Ingen plan mot barnfattigdom
Pressmeddelande 2012-08-27

> Slumpa inte bort Pilsbo
Pressmeddelande 2012-08-22

> Elever ska inte gå i mögliga skolor
Insändare i Uppsalatidningen 2012-08-16

> S kräver svar om mögliga skolor
Pressmeddelande 2012-08-09

> Alliansen stoppade Fairtrade
Pressmeddelande 2012-08-08

> En politik för jobb och välfärd
Debattartikel i UNT 2012-07-20

> Investera i framtidsbranscher
Debattartikel på TV4/Politikerbloggen 2012-07-06

> Rättvisemärk Uppsala
Pressmeddelande 2012-06-19

> S prioriterar välfärd och jobb
Debattartikel i UNT 2012-06-04

> Jobben den viktigaste frågan
Debattartikel i Uppsalatidningen 2012-05-24

> Offentlig hearing om rätt till heltid
Pressmeddelande 2012-05-24

> S kräver svar om hygienbristen
Pressmeddelande 2012-05-23

> En budget för fler jobb
Debattartikel i UNT 2012-05-22

> Ingenting viktigare än jobben
Debattartikel i UNT 2012-05-12

> Infrastruktur för jobb och tillväxt
Debattartikel på TV4/Politikerbloggen 2012-05-01

> Framåt genom kunskap och arbete
Debattartikel i UNT 2012-04-30

> Att införa rätt till heltid förpliktigar
Pressmeddelande 2012-04-27

> Heltid - en fråga om jämställdhet
Debattartikel i UNT 2012-04-26

> En politik för social rättvisa
Insändare i UNT 2012-04-18

> S vill se en social investeringsfond
Pressmeddelande 2012-04-11

> Ta bort kötid som urval till friskolor
Pressmeddelande 2012-04-08

> Vi behöver bostäderna
Debattartikel i UNT 2012-03-25

> Öppenhet hos privata utförare
Pressmeddelande 2012-03-15

> Handlingskraft mot barnfattigdom
Pressmeddelande 2012-03-14

> Tre åtgärder för ökad jämställdhet
Pressmeddelande 2012-03-08

> Värna den sociala ekonomin
Debattartikel i UNT 2012-03-06

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-28 11:41