Vår politik

Uppsala centrum
Foto: Klas-Herman Lundgren

Socialdemokraterna är framtidspartiet!

Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Vi vill forma ett Uppsala där varje människa kan utvecklas som individ, råder över sitt eget liv och har möjlighet att påverka samhället omkring sig. Ett rättvist samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Ett Uppsala utan fördomar och diskriminering, utan klasskillnader och segregation. Vi vill ha ett jämlikt och jämställt Uppsala där alla behövs och alla får plats. Ett Uppsala som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Uppsalas hållbara utveckling är en förutsättning för framtidens generationer. Det handlar om värnandet av livet med långsiktig resurshushållning, social jämlikhet, och en stark demokrati till skydd mot exploatering av människor och miljö.

Läs mer i vårt Framtidskontrakt för Uppsala.