Budget 2015-2018

Budget 2015-2018

Kraftfulla satsningar på att minska barngrupperna inom förskolan och mindre skolklasser i de lägre åldrarna, utbildningskontrakt och sommarjobb för unga. Det är investeringar som står i fokus i Socialdemokraternas budgetförslag för Uppsala.

– Vi vill satsa långsiktigt på Uppsalas barn och unga och föreslår därför en kraftfull satsning under nästa mandatperiod för att minska barngruppernas storlek på förskolan och för mindre skolklasser i de lägre åldrarna, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt och en ökad kvalitet inom förskola och skola tillsammans med ett ökat förebyggande arbete riktat mot barn och unga samt barn- och ungdomskultur ska göra Uppsala till en av Sveriges främsta barnkommuner, fortsätter Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Uppsala ska ha lägst arbetslöshet i länet 2020. Då behöver vi bekämpa ungdomsarbetslöshet genom effektiva insatser som utbildningskontrakt och sommarjobb. Vidare behöver Uppsala, i samverkan med en progressiv regering, investera i innovationssystemet och i infrastruktur och bostäder, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Ladda ner det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala för perioden 2014-2017 här.Open this document with ReadSpeaker docReader

Ladda ner presentationen av det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala för perioden 2014-2017 här.Open this document with ReadSpeaker docReader

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-28 11:40