Framtidskontraktet för Uppsala

Uppsala centrum

Socialdemokraterna är framtidspartiet! Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Vi vill forma ett Uppsala där varje människa kan utvecklas som individ, råder över sitt eget liv och har möjlighet att påverka samhället omkring sig. Ett rättvist samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Ett Uppsala utan fördomar och diskriminering, utan klasskillnader och segregation. Vi vill ha ett jämlikt och jämställt Uppsala där alla behövs och alla får plats. Ett Uppsala som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Uppsalas hållbara utveckling är en förutsättning för framtidens generationer. Det handlar om värnandet av livet med långsiktig resurshushållning, social jämlikhet, och en stark demokrati till skydd mot exploatering av människor och miljö.

Uppsala är på många sätt är en bra kommun att leva i. Våra två universitet, vårt universitetssjukhus, flera statliga verk, alla spännande företag och inte minst vår kreativa miljö och vårt strategiska läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion gör att människor söker sig hit. Kommunen växer och förutsättningarna för framsteg är goda. Det är positivt. Men samtidigt står vi inför stora utmaningar.

Många Uppsalabor, inte minst unga, drabbas av arbetslöshet. Den enskilt viktigaste faktorn för Uppsalas ekonomi, välfärd och sociala sammanhållning är att få fler människor i arbete. Att ha ett jobb ger ekonomisk frigörelse och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Därför är full sysselsättning i Uppsala det övergripande målet för vår politik.

En framgångsrik jobbpolitik är central även för att främja integration. Vi behöver en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i fokus och som samlar resurser så tidigt som möjligt för snabbare insatser.

En förskola där barnen utvecklas och som föräldrarna känner sig trygga med är en förutsättning för jobb och tillväxt. Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Vi vill fortsätta bygga ut förskolan för att minska barngruppernas storlek och för att säkerställa att barnet får en förskoleplats inom utsatt tid.

Uppsala är en kunskapsstad. Men trots Uppsalas goda förutsättningar ser vi många utmaningar framför oss vad gäller elevernas kunskapsresultat och den stora andel elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år. Den socialdemokratiska skolpolitiken handlar om mindre klasser, tidiga insatser, att stärka professionen i sitt uppdrag och att sätta likvärdighet i fokus. Skolan kompenserar inte längre skillnader, den cementerar desamma och det är fullständigt oacceptabelt.

Allt detta förutsätter en klok och ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i kommunens finanser är grunden för vår sysselsättningspolitik och för en välfärd av hög kvalitet.

Uppsala behöver en ny färdriktning. Vi socialdemokrater tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Politiken är ett redskap för att förverkliga människors drömmar. Vi ber om väljarnas förtroende för att utveckla, förnya och förbättra. Vi tror på framtiden och på Uppsalas möjligheter.

Läs hela Framtidskontraktet beslutat på Socialdemokraterna i Uppsalas årsmöte i mars 2014.

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-28 11:40