Investera i Uppsalas landsbygd

Erik Pelling landsbygd

Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Så är det inte i dag. Det vill vi ändra på. Därför presenterar Socialdemokraterna ett landsbygdsprogram med sex punkter och 20 konkreta förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen.

Under hösten 2013 besökte vi samtliga tätorter på Uppsalas landsbygd. Vi har träffat företagare, besökt verksamheter som skolor och förskolor och vi har knackat dörr. Besöken är ett led i Socialdemokraternas dialog med kommuninvånarna om hur vi kan utveckla alla delar av kommunen. Vi har fått in många värdefulla synpunkter. Nu presenterar vi ett antal förslag för att ta till vara landsbygdens tillväxtpotential och ge alla kommuninvånare likvärdiga förutsättningar.

Ladda ner Socialdemokraternas landsbygdsprogram med sex punkter och 20 konkreta förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen här.

Ladda ner presentationen av Socialdemokraternas landsbygdsprogram med sex punkter och 20 konkreta förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen här.

Läs Socialdemokraternas debattartikel i UNT (4 mars 2014) här.

Vår ambition är att göra landsbygdens förutsättningar att växa och utvecklas till en viktig fråga i höstens val. Uppsala ska inte bara vara Sveriges fjärde storstad, vi ska också vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Det handlar om jobben, om skolan och välfärden, om den lokala servicen och om möjligheterna att påverka.

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-28 11:40