Funbo S-förening

Funbo s-förening är den Socialdemokratiska föreningen öster om Uppsala. Våra medlemmar bor i Funbo, Länna, Almunge och Knutby.

Ordförande: Hans Hård
E-post