Tjänstemannaföreningen

I tjänstemannaföreningen ägnar vi oss åt politiska samtal i aktuella frågor eller av mer principiell och ideologisk natur. Vi ordnar öppna möten dit alla intresserade är välkomna.

Ordförande Patrik Hedlund
E-post

Vice ordförande Klas-Herman Lundgren
E-post

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-28 11:41