Vår politik

Vi sätter jobben först. För klarar vi jobben klarar vi ekonomin och då klarar vi välfärden.

Alla människors lika värde och möjligheter utgör grunden för det samhälle vi socialdemokrater vill bygga gemensamt. Ett samhälle som grundas på jämställdhet mellan kvinnor och män och på solidaritet mellan människor, där vars och ens möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar och livsmål möjliggörs.

Ett sådant samhälle präglas av sammanhållning och jämlikhet mellan människor med olika intressen och erfarenheter, och sammanhållning mellan generationer. En sådan  utgångspunkt ger förutsättningar för att skapa det goda och hållbara samhället. Ett samhälle som innebär att vi ger varandra möjligheter till nya chanser och möjliggör flera livsval under livets olika skeden. Då måste vi bygga ett samhälle som håller ihop mellan stad och land och skapar goda förutsättningar för alla.

Läs mer i vårt Framtidskontrakt för Uppsala län - Ett program för hållbar utveckling.