Framtidskontrakt för Uppsala län

Alla människors lika värde och möjligheter utgör grunden för det samhälle vi socialdemokrater vill bygga gemensamt. Ett samhälle som grundas på jämställdhet mellan kvinnor och män och på solidaritet mellan människor, där vars och ens möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar och livsmål möjliggörs.

Ett sådant samhälle präglas av sammanhållning och jämlikhet mellan människor med olika intressen och erfarenheter, och sammanhållning mellan generationer. En sådan utgångspunkt ger förutsättningar för att skapa det goda och hållbara samhället. Ett samhälle som innebär att vi ger varandra möjligheter till nya chanser och möjliggör flera livsval under livets olika skeden. Då måste vi bygga ett samhälle som håller ihop mellan stad och land och skapar goda förutsättningar för alla.

Läs mer i vårt Framtidskontrakt för Uppsala län - Ett program för hållbar utveckling.

 

Ur Innehållsförteckningen:

Framtidskontraktet Uppsala län

Utmaningar

Möjligheter

Förutsättningar för ett växande Uppsala län

Ett långt och hälsosamt liv

Ett gott liv även när man är sjuk

Att växa upp och vara nyfiken

Att ta plats i vuxenvärlden

Att leva med en funktionsnedsättning

Vår politik för dig som är medarbetare i landstinget

Ett Uppsala län för människor i rörelse

Kunskap gör att människor växer

Ett Uppsala län med upplevelser och kultur för alla

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-09 09:50