Landstingspolitik

Vi socialdemokrater vill ha en vård i världsklass för alla. Vi vill ha välfärd på riktigt. Vi vill därför korta vårdköerna samt öka tillgänglighet till akutvården i hela länet. Vi anser att Akademiska sjukhuset måste hållas samman och vill därför avbryta utförsäljningen och uppstyckningen NU! Vården ska flytta närmare patienterna – hembesök och äldrevårdscentraler måste införas. Vi vill ta bort de orättvisa patientavgifterna för barn. För att ge folkhälsan en chans vill vi etablera hälsocentraler runt om i länet.

Här till vänster kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-18 13:56