Våra projekt

Socialdemokraterna och våra sidoorganisationer arbetar aktivt med internationella frågor, både på hemmaplan för att skapa opinion och driva på beslut kring olika frågor. Beslut som påverkar förhållanden runt om i världen kan fattas på olika nivåer, både i Riksdagen och hemma i kommunen, men också av oss själva som privatpersoner.

Vad vi väljer att handla påverkar förhållanden för de som producerar varorna. Köper man rättvisemärkta produkter, tar man aktivt ställning mot barnarbete och dåliga förhållanden på arbetsplatser. Då kan man vara säker på att det man köpt är producerat under bra förhållanden.

Förutom arbetet med att bedriva opinion och påverka beslut, jobbar vi också aktivt med internationella projekt i olika delar av världen. Oftast tillasmmans med systerpartier, där vi försöker stötta dem i deras arbete, vi delar med oss av de erfarenheter vi har och lär oss också mycket av dem och deras arbete.

Här på vår hemsida kan du kan läsa mer om några av de olika projekt vi är inblandade i. De projekten finansieras med bidrag som kommer från SIDA. Sedan hanteras våra projektmedel, ansökningar och redovisningar av Olof Palmes Internationella Center De har en bred verksamhet, med stöd till en stor mängd olika projekt, genomförande av seminarier och utbildningar, de ger ut nyhetsbrev och andra publikationer mm. Gå gärna in på deras hemsida och läs mer om arbetarrörelsens internationella verksamhet.

Du kan också läsa mer om partiets internationella arbete, genom att gå in på Socialdemokraternas centrala hemsida. Vill du läsa mer om vår international och de program de antagit, kan du gå in på Socialistinternationalens hemsida.


Internationell folder
Vi har tagit fram en folder som beskriver vårt internationella arbete. I den kan du läsa mer om hur vi arbetar och vad vårt internationella engagemang innebär.

Läs internationella foldern


Internationellt program
I samband med partikongressen i Stockholm 2009 antogs ett internationellt program.

Internationellt program En rättvis värld är möjlig

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-22 20:24