Samarbetsprojekt med Ettakatol i Tunisien

I februari 2011 tvingades diktatorn Ben Ali bort från makten i Tunisien. Detta blev upptakten till det vi beskriver som ”Den Arabiska Våren”. ”Revolutionen” i Tunisien var lugn och innehöll väldigt begränsat med våldsamheter. Svensk arbetarrörelse var snabbt på plats för att följa upp och lära mer om situationen och redan under 2011 etablerades kontakter med Ettakatol, som är ett Socialdemokratiskt parti som finns med i Socialistinternationalen. Kontakter med dess ledning fanns sedan tidigare.

Diskussionerna ledde fram till en överenskommelse om ett samarbete där Socialdemokraterna i Uppsala län tillsammans med Örebro län, genomför utbildningsinsatser för medlemmar och förtroendevalda i partiet. Samarbetsprojektet kommer till att börja med att pågå under perioden 2012-2014 och inriktningen är att stärka grundorganisationen, med målet att man ska ha fungerande partiorganisation i samtliga 250 kommuner och alla 24 guvernorat i landet. Dessutom kommer det att genomföras särskilda insatser för att stärka ungdomar och kvinnor i partiet och få dem att ta en större plats i politiken och partiet. I huvudsak ska detta ske genom att vi delar med oss av våra erfarenheter på ett sådant sätt att de kan plocka de delar som kan omsättas till deras kultur, förutsättningar och traditioner.

I oktober 2011 genomfördes val till den konstitutionella församlingen och efter valet ingick Ettakatol i den konstellation som bildade regering med främsta uppgift att ta fram en ny konstitution och säkerställa demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Men också att upprätthålla samhällets grundläggande funktioner, utbildningssystemet, sjukvården osv.

Övergripande målsättning

Att bygga ett starkt Socialdemokratiskt parti som spelar en avgörande roll i Tunisisk politik

Mål för verksamheten

Konsolidera partiorganisationen och utveckla den interna demokratin. I det handlar det om att utbilda regionalt och lokalt förtroendevalda, men också företrädare för den nationella nivån kring organisatoriska frågor, verksamhetsutveckling osv. Samt att utbilda utbildare för dessa områden. En annan del i detta är att vi delar med oss av kunskaper om hur man planerar och genomför en partikongress.

Att stärka kvinnorna och ungdomarna inom partiet. Där handlar det om särskilda utbildningsinsatser riktade mot förtroendevalda inom dessa grupper. Men också att ungdomsförbundet ska genomföra en kongress och att de ska ansöka om medlemskap i IUSY. Och att kvinnorna inom Ettakatol formaliserar ett nationellt kvinnligt nätverk.

Att utveckla förmågan att nå ut med partiets politik och kommunicera med medborgarna. Inom projektet kommer det att utbildas regionala valledare samt att vi ska dela med oss av erfarenheter kring hur man utvecklar strategier och organisationens förmåga att genomföra utåtriktat arbete och kampanjer.

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-06 19:05