Politiska läget, februari 2013

I februari 2011 tvingades diktatorn Ben Ali bort från makten i Tunisien. Detta blev upptakten till det vi beskriver som ”Den Arabiska Våren”. ”Revolutionen” i Tunisien var lugn och innehöll begränsat med våldsamheter. Svensk arbetarrörelse var snabbt på plats för att följa upp och lära mer om situationen och redan under 2011 etablerades kontakter med Ettakatol, som är ett Socialdemokratiskt parti som finns med i Socialistinternationalen. Kontakter med dess ledning fanns sedan tidigare.

Diskussionerna ledde fram till en överenskommelse om ett samarbete där Socialdemokraterna i Uppsala län tillsammans med Örebro län, genomför utbildningsinsatser för medlemmar och förtroendevalda i partiet. Samarbetsprojektet kommer till att börja med att pågå under perioden 2012-2014 och inriktningen är att stärka grundorganisationen, med målet att man ska ha fungerande partiorganisation i samtliga 250 kommuner och alla 24 guvernorat i landet. Dessutom kommer det att genomföras särskilda insatser för att stärka ungdomar och kvinnor i partiet och få dem att ta en större plats i politiken och partiet. I huvudsak ska detta ske genom att vi delar med oss av våra erfarenheter på ett sådant sätt att de kan plocka de delar som kan omsättas till deras kultur, förutsättningar och traditioner.

 

I oktober 2011 genomfördes val till den konstitutionella församlingen och efter valet ingick Ettakatol i den konstellation som bildade regering med främsta uppgift att ta fram en ny konstitution och säkerställa demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Men också att upprätthålla samhällets grundläggande funktioner, utbildningssystemet, sjukvården osv.

De senaste veckorna har varit mycket turbulenta efter att representanter från en extrem Salafistiskorganisation genomförde ett mord på en partiledare i ett oppositionsparti och regeringen tvingades avgå. Just nu pågår diskussioner kring ny regeringsbildning och hur det fortsatta arbetet med att ta fram en konstitution ska gå till.

 

 

Läs mer om vårt projekt i Tunisien

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-11 09:39