Studier

Socialdemokraterna bedriver ett framtidsarbete för att tillsammans skapa ett parti som utvecklas, är framtidsfokuserat och som säkrar ett bra liv för alla människor. Studier i partiet är en stor del av detta arbete. Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Här hittar du utbildningar som anordnas i partidistriktet i Uppsala län.

Du kan också läsa mer om partiet studier på Socialdemokraternas studieportal.

Medlemsutbildning

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti.

Här kan du läsa mer om våra utbildningstillfällen 2016.