Medlemsutbildning 2016

Medlemsutbildningen vänder sig till nya och nygamla medlemmar som vill diskutera aktuell politik, få nya kunskaper och knyta kontakter med andra partimedlemmar och ledande förtroendevalda.

S1 Första steget i medlemsutbildningen

Du får grundläggande kunskaper om Socialdemokraternas politik, ideologi och organisation. Olika kurspass ger dig inspiration och en bra grund för fortsatt engagemang i partiet.

 Utbildningen innehåller kurspassen:

- Socialdemokraterna som organisation – Vad innebär det att vara medlem i en idéburen organisation och hur kan man som medlem påverka inom partiet?

- Ideologi och arbetarrörelsens historia – Kurspasset ger en historisk överblick av socialdemokraterna och övriga arbetarrörelsens ideologi och historia.

- Mötesteknik – Kurspasset ger grundläggande kunskaper om hur ett möte, till exempel styrelsemöte eller kommunfullmäktigesammanträde, bör gå till och vilka verktyg som finns till hands för samtliga ledamöter.

Kursen ges helger i externatform - utan övernattning

Uppsala 19-20 mars

Uppsala 4-5 juni

Tierp 24-25 september

Uppsala 19 - 20 november

Anmäl dig till uppsala@socialdemokraterna.se, glöm inte ange det datum du vill gå.

Bekräftelse skickas ut 1-2 veckor före kursdatum per mail.

S2 Andra steget i medlemsutbildningen

Du fördjupar dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Kursens målsättning är att deltagarna ska få flera verktyg för att mer aktivt kunna delta i partiarbetet samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.

 Utbildningen innehåller kurspassen:

- Ideologi – igår och idag: Hur kan Moderaterna kalla sig för det nya arbetarpartiet och var står egentligen Sverigedemokraterna politiskt?

- Det jag brinner för och partiet: Alla medlemmar går med i Socialdemokraterna av någon anledning. Det kan vara en specifik fråga eller en speciell händelse som gjorde att du tog steget in i partiet. Under detta kurspass är det den enskilda kursdeltagarens hjärtefråga och brinnande engagemang som står i centrum.

- Verktygslådan – intern påverkan i partiet och i arbetarrörelsen: Hur kan jag göra i partiet för att min fråga ska få genomslag?

- Verktygslådan – argumentation: Under detta kurspass får du träna praktiskt på att argumentera för en ståndpunkt.

- Verktygslådan – opinionsbildning och kommunikation: Under detta pass är fokus på hur man kan få genomslagskraft för sin fråga utanför partiet.

Kursen ges helger och vi håller till på Wiks Folkhögskola i Uppsala

21-22 maj

29-30 oktober

Anmäl dig till uppsala@socialdemokraterna.se, glöm inte ange det datum du vill gå.

Bekräftelse skickas ut 1-2 veckor före kursdatum per mail.

Fördupa dig i vår historia, ideologi eller något annat
– starta en studiecirkel!

Vad är en studiecirkel?

Minst 3 personer träffas minst 3 gånger under sammanlagt minst 9 studietimmar (en studietimme är 45 minuter lång) = en studiecirkel. Så enkelt är det. Kontakta ABF för anmälan och studiematerial.

Studiecirkelmaterial

Partistyrelsen har producerat flera material vars syfte är att höja medlemmarnas kunskap inom politik och ledarskap. Materialen kan laddas ner på studieportalen www.socialdemokraterna.abf.se

På studieportalen finns förutom våra medlemsutbildningsmaterial flera tips på studiematerial, t ex:

Socialdemokraterna Framtidspartiet

Vad är socialdemokrati, om socialdemokratins idéarv och samhällsteori

Systrar kamrater, om arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer

Från Palm till Löfven, om arbetarrörelsens historia

Socialdemokrat och lokalpolitiker

Föreläsningar och seminarier

Håll utkik på hemsidorna där du hittar många intressanta programpunkter att delta i

www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

www.socialdemokraterna.se/uppsala

 

Välkommen till Socialdemokraternas medlemsutbildning.

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-24 15:09