Rutiner medlemsutveckling

Problem

Vi värvar en del medlemmar, men inte tillräckligt många.

Vi har ett utflöde som är större än inflödet, vilket innebär att medlemstalet sjunker.

Många nya medlemmar "studsar", de går med och betalar introduktionsavgift men straffar sedan ut sig genom att låta bli att betala.

Vi har generellt ingen bra kontakt med våra medlemmar.

Vi bör försöka få så många medlemmar som möjligt att gå över till autogiro för avgiftsbetalning.

Medlemsavgiften

Partistyrelsen fakturerar ut medlemsavgiften i februari.

En första påminnelse går ut i april.

En andra påminnelse går ut i juli

En tredje påminnelse går ut under hösten

Om du inte betalar ett år får du faktura för två år när kommande års faktura skickas ut. En påminnelse skickas ut och i juni skrivs medlemmen ut pga. bristande betalning.

Medlemskontakt

Om vi ökar antalet tillfällen vi har kontakt med våra medlemmar bör utflödet minska. Nya medlemmar måste kontaktas snarast. Sannolikt går man idag med i partiet för att man vill något, är förbannad eller vill vara med och påverka. Då vill man ha kontakt direkt, information och möjlighet att komma med.

Även om medlemmen inte är intresserad av att vara aktiv, är sannolikt en kontakt med partiet då och då positiv. Att vi uppmärksammar och, om inte annat, tackar för stödet.

Om vi synkroniserar medlemskontakterna till de tillfällen fakturor och/eller påminnelser går ut kanske fler väljer att stanna kvar som medlemmar.

Medlemsansvariga

Jag föreslår att alla arbetarekommuner och s-föreningar utser medlemsansvariga alternativt en medlemsutvecklingsgrupp.

Medlemsansvarig ges tillträde till föreningens/arbetarekommunens medlemsregister på Mitt S.

Medlemsansvarige initierar medlemsvärvningsaktiviteter och samarbetar med studieorganisatören m fl om medlemsutbildning.

Rutiner

De medlemsansvarigas ansvar är att hålla koll på medlemsregistret och medlemsvården. Uppgifterna kan beskrivas:

- Att ringa till alla nya medlemmar och lyssna in vad de vill med sitt medlemskap, berätta vad vi kan erbjuda för möten, studier och utåtriktade aktiviteter samt gärna träffa dem innan eller i anslutning till medlemsaktivitet.

- Att regelbundet gå in och titta på medlemmarnas status i Mitt S

- Att i anslutning till att medlemsavgiften faktureras i februari ringa alla medlemmar och berätta om partiverksamheten, erbjuda studier, och fråga på vilket sätt medlemmen vill vara aktiv, önskemål och intressen.

- Att i anslutning till att påminnelse skickas ut i april ringa de medlemmar som inte betalat, med en önskan om att de ska vara kvar och en inbjudan till vårens verksamhet, t ex vårkampanj, förstamaj-firande mm

- Att i september/oktober upprepa samtal om höstens verksamhet, till de som fortfarande resterar.

Partidistriktets och arbetarekommunernas stöd

När utskick sker från partistyrelsen meddelar partidistriktet arbetarekommunerna, som i sin tur meddelar s-föreningarna.

De föreningar som inte klarar att arbeta enligt ovan kan söka stöd och få hjälp av en medlemsutvecklingsgrupp på arbetarekommunen.

De arbetarekommuner som inte klarar att arbeta enligt ovan kan söka stöd och för hjälp från partidistriktet.

Autogiro

Inför höstens kyrkoval har vi bestämt oss för att ringa alla medlemmar och uppmana dem att rösta och gärna ta med en vän till vallokalen.

I anslutning till höstens samtal är det bra om vi föreslår medlemmarna att övergå till autogiro för betalning av medlemsavgiften. Autogiro möjliggör att medlemsavgiften delas upp på upp till 12 betalningar. Med en medlemsavgift på 360 kronor blir det 30 kronor i månaden, en summa som för de flesta knappt kommer att märkas.

Autogiro löper på tills man aktivt avslutar, vilket borde innebära att färre medlemmar glömmer att betala och därmed stannar kvar.

För att ansluta sig till autogiro går man in på den egna bankens internetsida och anmäler. Sök på politisk organisation – socialdemokraterna medlemsavgift – och ange personnummer som betalningsreferens.

Medlemsvärvning

Varje arbetarekommun bör fundera över vilka aktiviteter som genomförs där medlemsvärvning kan ske. Det är anslutning till dörrknackning eller samtal på gator och torg som de flesta medlemmar värvas. Vi måste genomföra med av utåtriktade aktiviteter och vi måste bli bättre på att erbjuda medlemskap till dem vi får kontakt med, som uttrycker åsikter som ligger oss nära.

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-05 14:27