15 mars 2009

Rapport från föreläsning Sjöstadens socialdemokratiska förening 15 mars 2009

I samband med föreningens årsmöte den 15 mars hade ordföranden bjudit in riksdagsledamoten Börje Vestlund för att bena ut frågorna i EU djungeln, men även information om hur arbetet inför valet till EU-parlamentet den 7 juni ska organiseras.
Nio medlemmar var med och lyssnade och ställde frågor till Börje Vestlund.

Börje Vestlund inledde mer att berätta om proceduren att få fram socialdemokratiska kandidater till EU-valet.

– Varför är EU-valet så viktigt? Hittills har EU styrts av råkapitalistiska avregleringsivrare som sätter ekonomin i första rummet. Nu behöver vi påverka EU:s dagordning genom att hjälpa till att öka andelens socialdemokrater och på så sätt se till att andra frågor aktualiseras, menade Vestlund.

Lokala valrörelser kommer att ha stor betydelse för ett framgångsrikt val för socialdemokraterna.  Den socialdemokratiska valplattformen lyfter fram tre frågor: Arbete, miljö och internationell solidaritet.

Frågor som Börje Vestlund också tog upp var möjligheten att påverka andra EU-länder att acceptera vår familjerättslagstiftning – särskilt aktuellt när Sverige inför könsneutrala äktenskap – och att motverka att EU lägger sig i medlemsländernas bostadsmarknader. Det senare håller på att ske ”bakvägen” genom en prövning av det svenska bruksvärdessystemet i Europadomstolen. 

Valrörelsen inför EU-valet startar officiellt den 20 april. Ett valcentrum kommer att öppna i ”Grottan” under ABF-huset, en stor lokal där det bl.a. kommer att finnas material att hämta, möjligheter att ha utbildningar, hålla möten, ringa osv. För mer information kan vi kontakta Peter Freijhagen som är ny ombudsman och arbetar med Börjes kampanj.

Börje rekommenderade oss att samarbeta med en eller två andra föreningar på Söder. Vi kom överens om att försöka ha ett valupptaktsmöte i Grottan senare i vår.

Vid datorn
Lotta Brilioth Biörnstad

 

   

Börje Westlund                      Tre män - en tanke.... EU-val är viktigt!

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-04 19:33