Vår historia

Sjöstadens socialdemokratiska förening startade sin verksamhet 2004.

 

Bakgrunden till detta var att ett tiotal sedan tidigare aktiva socialdemokrater flyttat in i den nya snabbt växande stadsdelen Hammarby Sjöstad, och då kände behov av ett lokalt forum att politiskt påverka sin stadsdels utveckling.

 

Efter tillsättande av en interimsstyrelse med uppgift att förbereda bildandet av föreningen genomfördes det första årsmötet 2004 och föreningen aktiverade sig och deltog och påverkade i de frågor som drevs och ansågs viktiga i ett uppbyggnadsskede av vår stadsdel.

 

Föreningens första ordförande blev Maria Soledad Engstedt.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-04-29 11:15