Handlingar till distriktskongressen 2016

Nedan finns de handlingar som kommer behandlas på Distriktsmötet. Klicka på respektive länk för att komma till dokumenten.

 

Program

Dagordning

Arbetsordning

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsinriktning för 2016

Stadgar