Information från valberedningen

Valberedningens förslag och motivering 2016

Nu har nomineringsperioden avslutats och valberedningen har enats om ett förslag till årsmötet. För att ge er en liten bakgrund så har processen dessvärre varit kortare än vad valberedningen önskat på grund av diverse omständigheter.

Men trots detta har valberedningen arbetat med en sån öppen process som möjligt, där kontakt tagits med både avgående och nuvarande styrelsemedlemmar för att få en bild av det föregående verksamhetsåret i allmänhet och styrelsearbetet i synnerhet. I de svar som kommit upplever valberedningen två primära utmaningar för nästkommande styrelse:

1. Få igång verksamheten ordentligt, med aktiviteter som i god tid i förväg planeras och därmed ger medlemmarna möjlighet att ta del av.
2. Styrelsearbetet måste fungera operativt, dvs både en hygienfaktor som att vara beslutsmässiga på styrelsemöten såväl som att ha en arbetande styrelse där arbetsbördan fördelas jämlikt över hela styrelsen.

Detta har i mångt och mycket fungerat som riktlinjer för valberedningen i kontakten med samtliga kandidater. Alla kandidater har fått några nyckelfrågor ställda som berör frågor såsom varför de vill sitta i DS, vad de upplever sig kunna tillföra, vilka frågor de vill driva och i vilken utsträckning de anser sig prioritera ett styrelseuppdrag i DS. Eftersom styrelsen haft svårt under föregående år med närvaro under styrelsemöte har detta betonats extra starkt från valberedningens sida. Det valberedningen anser förenar alla kandidater är ett starkt driv och personer som visat att de inte är rädda för att hugga tag i saker. De är vad man kan säga "doers" vilket vi tror är av yttersta vikt för att ge styrelsen den kick-start som behövs för att ge klubbarna de allra bästa förutsättningarna och medlemmarna den bästa möjliga verksamheten.

Detta innebär dock att valberedningen har haft representation i åtanke men inte prioriterat detta över det som vi anser vara de föreslagna personernas individuella kompetens och kapacitet. Det är ett medvetet val från valberedningen då vi tror styrelsen befinner sig i ett läge där det viktigaste är styrelsemedlemmarnas förmåga att se hela distriktet, snarare än vilken klubb de råkar vara medlem i. Vi tror att det finns andra sätt att komma åt eventuella problem av för lite insyn eller information, och det är också ett starkt medskick till styrelsen att arbeta på ett sätt där klubbar inte ska känna sig förbisedda eller glömda för att de inte råkar ha en klubbmedlem i DS. Här finns många sätt att jobba på, alltifrån inadjungeringar av klubbordföringar till att DS-ledamöter har fadderklubbar m.m. Man ska trots allt komma ihåg att DS ska jobba åt hela distriktet och det tror och hoppas vi att de styrelseledamöter som väljs är helt med på.

Nytt för i år är att ersättare även väljs. Valberedningen vill dock betona att vi inte anser att detta innebär någon skillnad i vilken möjlighet man som ersättare kommer kunna ha när det gäller att driva frågor, ta ansvar och leda olika intiativ. Men med ersättare ges nu styrelsen möjligheten att vara beslutsmässiga även om en ordinarie inte skulle kunna medverka på ett DS-möte.

För fler frågor är ni välkomna att höra av er, annars kommer också frågor besvaras under årsmötet.

FÖRSLAGET:
Kassör: Parisa Rezaeivar (omval)
Ordinarie: Cecilia Dalman Eek (nyval)
Ersättare: Helene Pohlstrand (nyval)
Ersättare: Lena Malm (nyval)
Ersättare: Shilan Majid (omval)
Ersättare: Ann-Christine Andersson (nyval)

Väl hälsade,
Valberedningen
(Hanna Lindquist, Siv Sandvik, Lisbeth Bergqvist)

__________________________________________

Nominera inför 2016- års styrelse!

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande, Hanna Lindqvist, senast 17/ 4 på maill: hannalindquist1306@gmail.com

Ledamöter vars mandat tar slut i år:
Parisa Rezaivar (OBS kassör) - Lundby kvinnoklubb
Aylin Fazelian - Avantgarde/Vildrosorna
Ann-Marie Linnarsson Palm - Vildrosorna/Röda rosor
Patrizia Flach - Röda rosor/Vildrosorna
Shilan Majid - Framtidens kvinnoklubb
Tina Arvidsson - Alma kvinnoklubb

Övriga ledamöter i styrelsen valda till 2017:
Sofi Bringsoniou (ordförande) - Lisas döttrar/Avantgarde
Madelene Ulfström - Avantgarde
Jasmin Boroumand - Avantgarde
Renas Amanj - Avantgarde/Framtidens kvinnoklubb
Shadiye Heydari - Framtidens kvinnoklubb

Revisorer:
Britt-Marie Törngren
Birgitta Nesterud

Revisorsersättare:
Claudia Pedrini
Susanne Sillberg

Fanbärare:
Lisbeth Bergqvist

Fanbärare ersättare:
Cecilia Fyrevik

Nytt för i år är att det i styrelsen även kommer ingå ersättare. Meddela därför valberedningen om den ni nominerar kandiderar till ordinarie och/eller ersättarplats.
OBS! Samtliga nominerade skall vara tillfrågade och ha tackat ja!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidan uppdaterades senast: 2016-04-07 16:00