Studier

Här kan du läsa mer om S-kvinnors studieverksamhet.

Har du frågor eller är intresserad av att vara med i S-kvinnors studieutskott och utveckla vår studieverksamhet är du välkommen att kontakta våra studieledare Cecilia Dalman Eek och Helene Pohlstrand via e-post, skvinnagbg@gmail.com

 

Som medlem har du bland annat möjlighet att gå våra tre grundkurser.

Steg 1: Utbildning för nya medlemmar
En gång om året bjuds nya medlemmar in till en träff. Syftet med träffen är att utbilda nya medlemmar i kvinnoförbundets organisatoriska uppbyggnad och viktiga politiska frågor, ge tips på verksamhet man kan bedriva i en kvinnoklubb, ge inspiration och lust att engagera sig politiskt, få träffa andra nyblivna medlemmar, lära av varandra och få diskutera politik.

S-kvinnor står för alla kostnader. Information om var man anmäler sig kommer senare.

Steg 2: Fortbildning i Stockholm 2016
En utbildning där du lär dig hur makten i politiken fungerar. Vi går igenom hur man kan göra för att förändra en organisation och samhället i stort. Studiebesök på riksdagen mm.

Lördag, söndag 8-9 oktober. Anmälan sker till skvinnagbg@gmail.com senast 18 september.

S-kvinnor står för resa, mat och boende i dubbelrum.

Steg 3: Maktskolan
Vi får igenom jämställdhet i praktiken, ideologi, retorik, självförtroende/självbild, dialogövningar, argumentation, kroppsspråk, mediaträning med videoinspelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-23 14:25