Kontakt

Ordförande

Lena Josefsson är ordförande för S-kvinnor i Stockholm.

Henne kan du nå på:
lena@framtradande.se
Telefon: 070 965 51 20

 


Vi finns på följande adress:

Namn: S-kvinnor i Stockholm
Adress: Sveavägen 68, Box 70458, 107 26 Stockholm
Telefon: 08-791 11 13
E-post: stockholm@s-kvinnor.se