Stockholms Allmänna kvinnoklubb

Grundad 1892 och fortfarande väldigt aktiv!

Läs mer om oss, vad vi gör, vår historia och mycket mer på vår hemsida: allmannakk.se

Ordförande: Carina Fredén, carinafreden@gmail.com

Kassör och medlemsansvarig: Birgit Skjönberg, birgit@skjonberg.se