Kontakt

S-kvinnors förbundsexpedition:

Besöksadress: Sveavägen 68
Box 70458 
107 26 Stockholm 
Tfn växel: 08-700 26 00 

 

Förbundsordförande

Carina Ohlsson

E-post: carina.ohlsson@riksdagen.se

Telefon: 08-700 27 41

 

Förbundssekreterare

Susanne Andersson

E-post: susanne.andersson@s-kvinnor.se

Telefon: 08-700 27 48

Mobil: 070-233 12 30

 

Pressekreterare/Politisk sekreterare

Maria Granström

E-post: maria.granstrom@s-kvinnor.se

Telefon: 08-700 27 41

Mobil: 070-365 22 23

 

Informatör/Utredare/Administratör 

Kajsa Jansson

E-post: kajsa.jansson@s-kvinnor.se

Telefon: 08-700 27 46

Mobil: 070-243 33 55