Besiktningsunderlag

Det är dags att gå från ord till handling i jämställdhetspolitiken! Använd S-kvinnors besiktningsunderlag för att konkret kontrollera hur din kommuner eller ditt landsting klarar sig i viktiga jämställdhets- och miljöfrågor.

Skicka gärna ditt resultat till S-kvinnors förbundsexpedition kajsa.jansson@s-kvinnor.se, så sammanställer vi resultaten.