Dela lika

Inför partikongressen 2013 startade S-kvinnor och S-studenter den gemensamma kampanjen "Dela lika" - för en individualiserad föräldraförsäkring.

En individualiserad föräldraförsäkring gynnar både kvinnor, män, barn och samhälle:

FöräldraförsäkringenFör kvinnorna
  • Kvinnor och män får ett delat ansvar för hem och barn.
  • Kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärks, vilket leder till bättre löne- och karriärutveckling och framtida pension.
För männen
  • Mäns ställning som pappor stärks liksom deras närvaro och inflytande i familjen.
  • Pappor ges en starkare förhandlingsposition mot arbetsgivare och partner vid föräldraledighet.
För barnen
  • Barn ges rätt till båda sina föräldrar.
  • Risken för separation är lägre för par som delar föräldraledigheten.
  • Chansen till fortsatt god relation med båda föräldrarna efter en eventuell separation stärks.
  • Risken för barnfattigdom minskar.
För samhället
  • En jämställd arbetsmarknad gör att även kvinnors utbildning och kompetens kommer till nytta och minskar kostnader för ohälsa och fattigdom.
  • Likställer värdet av föräldraskap med värdet av förvärvsarbete och stärker barns ställning som medborgare.

Kampanjen på facebook