Jakten på jämställda löner

S-kvinnor har tillsammans med S-studenter lanserat aktionen "Jakten på jämställda löner". Ta del av vår checklista och använd den på besök i olika verksamheter eller i kontakt med företag, organisationer eller myndigheter.

Osakliga löneskillnader handlar om att anställda som har lika kvalifikationer och utför ett likvärdigt arbete, ändå får olika lön. På grund av kön.

För att arbetsgivare ska kunna locka till sig de bästa medarbetarna krävs bra villkor och jämställda löner.

Checklista:

  • Se över lönepolicyn.
  • Är statistiken uppdelad på kvinnor och män?
  • Är den känd av alla anställda?
  • Ta fram rutiner vid nyanställning för att skapa samma möjligheter för kvinnor och män.
  • Se efter om det görs en lönekartläggning varje år och ta fram en handlingsplan om det skulle visa sig finnas löneskillnader som inte kan motiveras i lönepolicyn och som är osakliga.
  • Ta fram riktlinjer för hur man hanterar föräldralediga i samband med lönerevisionen och hur arbetsgivaren ska se över föräldraledigas lön och löneutveckling då de kommer tillbaka i tjänst.
  • Följ upp lönekartläggningen och handlingsplanen.
  • Informera facken och de anställda om jämställdhetsarbetet.
  • Informera och utbilda cheferna om lönepolicy, löneprocess och jämställdhetsarbete.

Ladda ner checklistan som pdf