Morgonbris

Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning. Den är full av aktuell debatt, politik, samhällsfrågor och kultur ur ett jämställt och jämlikt perspektiv. Tidningen kommer ut fyra gånger/år i en upplaga om 10 000 exemplar.
De senaste numren av tidningen kan du ladda ner i vänstermenyn.

Morgonbris

Prenumerera eller köp lösnummer

En årsprenumeration kostar 150 kronor och lösnummer 40 kr/st. För kvinnoklubbar är förbeställda exemplar gratis, endast portokostnad tillkommer.

För prenumeration kontakta:
Elias Saavedra, elias.saavedra@sap.se

För lösnummer kontakta:
Kajsa Jansson, kajsa.jansson@s-kvinnor.se

Tfn 08-700 26 00 (vxl)

Redaktion

Redaktör: Maria Persson
Telefon: 08-700 27 26
Mobil: 070-616 98 69
E-post: morgonbris@s-kvinnor.se 
Ansvarig utgivare: Susanne Andersson
Layout och produktion: Kerstin Stickler
Tryck: Exakta Printing

Utgivningsplan 2017

Nummer

Nr 1

 

Manusstopp

18 januari

Utgivningsdag

24 februari

Nr 2

 

15 mars

21 april

Nr 3

 

16 augusti

22 september

Nr 4

 

25 oktober

1 december

Historia

MorgonbrisMorgonbris startades redan 1904 av Kvinnornas samarbetsorgan. Tidningens första redaktörer var Anna Sterky och Maria Sandel. Den övertogs av de socialdemokratiska kvinnorna 1907. Sedan 1920, när det socialdemokratiska kvinnoförbundet bildades, har den varit i förbundets ägo. Allt sedan starten har Morgonbris haft en av huvudrollerna i det socialdemokratiska kvinnoförbundet – som ett ansikte utåt, som debattforum och ett kitt mellan medlemmarna.

Genom historien har Morgonbris drivit många frågor som fått den att höras i samhällsdebatten: Kampen för kvinnlig rösträtt, mot den framväxande nazismen och fascismen i 1920- och 30-talets Europa, mot svenska atomvapen på 50-talet, könsrollsdebatten och familjepolitiska reformer på 70-talet, föräldraförsäkringen och rätten till heltid på 90-talet och 2000-talet.